eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Za Pomaranom na Horehronie
Peter, 07.08.2013 (47991 pretan)

V sobotu, 3. augusta 2013, sa uskutonila mimoriadna jazda historického vlaku, na ele ktorého bol motorový ruše T 678.0012 Pomaran. Túto prezývku dostali rušne tohto radu pre svoju oranovú farbu skrine. Mimoriadnu jazdu vlaku v trase Zvolen – Mlynky a spä pripravil Klub historickej techniky Zvolen. Krásna príroda, pekná tra a motorový ruše Pomaran sú vekým lákadlom, preto som sa v sobotu vybral na Horehronie, aby som jazdu historického vlaku s Pomaranom na ele zaznamenal.

Svoj výlet som zaal pri mechanickom návestidle v Novej Maši, kam sa mi podarilo prís akurát vas. Práve ke som zamkol auto, ozvalo sa signalizané zariadenie na priecestí. Zaujal som pozíciu a vychutnával dunivý zvuk výkonného motorového ruša. Urobil som pár záberov vlaku pri prechode okolo mechanického návestidla.
 
Nová Maša - vchodové mechanické návestidlo
Zvolen - Mlynky
 
Zvolen - Mlynky
 
Vlak prešiel a závory sa otvorili. Zamieril som do ervenej Skaly, kde historický vlak dlhšie stál. Dával prednos rýchliku Horehronec, ktorý chodí od nového GVD u len zo Zvolena do Margecian a spä. V stanici ervená Skala som urobil pár záberov a uvaoval kam pôjdem alej foti. Nakoniec som sa rozhodol pre Telgárt, pretoe tunajšia sluka je predsa len technický unikát, a stálym lákadlom sú aj tunajšie viadukty.
 
ervená Skala
Zvolen - Mlynky
 
Zvolen - Mlynky
 
V Telgárte som plánoval vyfoti aj rýchlik Horehronec a za ním idúci historický vlak. ia, na oblohe bolo dos oblanosti a tie dos pofukoval vietor. Vietor síce v horúcom dni poskytoval osvieenie, ale zárove vytváral dos nestabilné podmienky pre fotenie, pretoe oblaky sa po oblohe presúvali kade-tade a namiesto toho, aby ich ubúdalo, mal som pocit, e ich pribúda stále viac. Nastal as prejazdu rýchlika, ale ten stále nechodil. Ako neskôr vysvitlo, pre nehodu ostal stá na trati pred stanicou Dobšinská adová Jaskya motorový vlak do Margecian, ktorému na pomoc musel prís alší motorový voze. Rýchlik Horehronec sa po dlhšom akaní ozval a svojou jazdou potešil viacerých akajúcich fotografov.
 
Rýchlik Horehronec na Telgárstkej sluke
Zvolen - Mlynky
 
Telgártsky viadukt
Zvolen - Mlynky
 
Chmaroška - najkrajší elezniný viadukt na Slovensku
Zvolen - Mlynky
 
Len o vlak prešiel, slnené lúe ho pekne osvietili
Zvolen - Mlynky
 
Ešte pár minút akania a ozval sa aj dunivý zvuk motorového ruša T 678.0012 na mimoriadnom vlaku. Výkonný ruše si so štvoricou historických vozov hravo poradil. Vlak zastavil na chvíu na zastávke Telgárt penzión, aby sa o chvíu ponoril do tmy Telgártskeho tunela, ktorý je súasou sluky. Našastie, akurát ke sa vlak objavil na vysokom násype, objavilo sa aj slnko, take sa svetelné podmienky pre fotenie zlepšili. Vlak prešiel cez sluku a oba viadukty a stratil sa za stromami a Hronskom tuneli.
 
Historický vlak prichádza na zastávku Telgárt penzión
Zvolen - Mlynky
 
Po krátkej prestávke vlak pokrauje v ceste
Zvolen - Mlynky
 
Pomaran so súpravou historických vozov prechádza slukou
Zvolen - Mlynky
 
Pózovanie na viadukte
Zvolen - Mlynky
 
Ops, mikrospánok postihol fotografa...
Zvolen - Mlynky
 
Pomaly som zišiel z protiahlého kopca dolu a zamieril do cieovej stanice vlaku, do Mlyniek. Na stanicu som prišiel krátko po príchode vlaku. Na odchod tu akal nákladný vlak s tzv. „Awatarmi“, na jeho ele bola dvojica motorových rušov radu 753. 
 
Nákladný vlak aká na odchod
Zvolen - Mlynky
 
Konená stanica historického vlaku - Mlynky
Zvolen - Mlynky
 
Ešte raz rušne spolonosti AWT Rail SK so slnkom
Zvolen - Mlynky
 
Rozhodol som sa poka na obiehanie Pomarana súpravy historických vozov, no stále sa ni nedialo. A po chvíli však prišiel spomínaný meškajúci osobný vlak do Margecian, ktorý spôsobil aj meškanie rýchlika Horehronec a tie historického vlaku.
 
Meškajúci osobný vlak 7775 do Margecian
Zvolen - Mlynky
  
Ke osobný vlak do Margecian odišiel, Pomaran obehol súpravu. Predpokladal som, e nákladný vlak pripravený na odchod a smerujúci do ervenej Skaly, bude oskoro vypravený.
 
Motorový ruše T 678.0012 obieha
Zvolen - Mlynky
 
Opä na ele historického vlaku
Zvolen - Mlynky
 
Dvojica motorových rušov radu 753 na ele nákladného vlaku
Zvolen - Mlynky
  
Premiestnil som sa do Stratenej, kde som plánoval poka aj na historický vlak s Pomaranom na ele. Len o som prišiel na miesto pri trati, hluk prichádzajúceho vlaku potvrdil môj predpoklad. Škoda len, e oblaky zakrývali slnko.
 
Nákladný vlak prechádza zastávkou Stratená
Zvolen - Mlynky
 
Pred historickým vlakom do Zvolena išiel ešte osobný vlak.  
 
Motorový voze 812.019 na Os 7774 do ervenej Skaly
Zvolen - Mlynky
 
 Krátko po om sa ozval dunivý zvuk Pomarana. Našastie aspo pri jeho prejazde týmto úsekom sa na okamih ukázalo slnko. Vlak zastavil na zastávke Stratená a potom sa vydal do alšej stanice.
 
Historický vlak pri svojom návrate do Zvolena
Zvolen - Mlynky
 
Zvolen - Mlynky
 
Neplánoval som ís alej, preto som svoj výlet v Stratenej ukonil a išiel domov. Viac fotografií zo soboty je vo fotoalbume. Ná záver zostáva organizátori KHT Zvolen poakova za akciu a rušu T678.0012 popria v jeho alšej "50" vea kilometrov bez nehôd a porúch. © autor

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home